İçeriğe geç

Atık Kodları

atik kodlari

Tehlikeli Tehlikesiz Maddelerin Atık Kodları – Atık Kodları ve Açıklamaları – Atık Kodları ve Bertaraf Yöntemleri – Atık Kodlarının Belirlenmesi – Atık Kodları Listesi –  Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Yönetmeliği EK-1 de bulunan atık kodlarına ait PDF döküman eklenmiştir.

ATIK LİSTESİ

01 (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR  
01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar  
01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar  
01 01 02 Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar  
01 03 Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar  
01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları A
01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları M
01 03 06 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları  
01 03 07* Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar  
01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur  
01 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
01 04 Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar  
01 04 07* Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar M
01 04 08 01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları  
01 04 09 Atık kum ve killer  
01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar  
01 04 11 01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar  
01 04 12 01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar  
01 04 13 01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar  
01 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
01 05 Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları  
01 05 04 Temizsu sondaj çamurları ve atıkları  
01 05 05* Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları M
01 05 06* Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları M
01 05 07 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları  
01 05 08 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları  
01 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
02 TARIM, BAHÇIVANLIK, SU KÜLTÜRÜ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar  
02 01 01 Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar  
02 01 02 Hayvan dokusu atıkları  
02 01 03 Bitki dokusu atıkları  
02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç)  
02 01 06 Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar  
02 01 07 Ormancılık atıkları  
02 01 08* Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar M
02 01 09 02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları  
02 01 10 Atık metal  
02 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
02 02 Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin hazırlanmasından ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar  
02 02 01 Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar  
02 02 02 Hayvan dokusu atığı  
02 02 03 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler  
02 02 04 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar  
02 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
02 03 Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar  
02 03 01 Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar  
02 03 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar  
02 03 03 Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar  
02 03 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler  
02 03 05 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar  
02 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
02 04 Şeker üretiminden kaynaklanan atıklar  
02 04 01 Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak  
02 04 02 Standart dışı kalsiyum karbonat  
02 04 03 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar  
02 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
02 05 Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar  
02 05 01 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler  
02 05 02 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar  
02 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
02 06 Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar  
02 06 01 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler  
02 06 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar  
02 06 03 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar  
02 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
02 07 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar  
02 07 01 Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar  
02 07 02 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar  
02 07 03 Kimyasal işlem atıkları  
02 07 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler  
02 07 05 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar  
02 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar  
03 AHŞAP İŞLEME VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
03 01 Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar  
03 01 01 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları  
03 01 04* Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar M
03 01 05 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar  
03 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
03 02 Ahşap Koruma Atıkları  
03 02 01* Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler A
03 02 02* Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler A
03 02 03* Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler A
03 02 04* Anorganik ahşap koruyucu maddeler A
03 02 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları M
03 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları  
03 03 Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar  
03 03 01 Ağaç kabuğu ve odun atıkları  
03 03 02 Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)  
03 03 05 Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları  
03 03 07 Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar  
03 03 08 Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar  
03 03 09 Kireç çamuru atığı  
03 03 10 Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru  
03 03 11 03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar  
03 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
04 DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
04 01 Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar  
04 01 01 Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar  
04 01 02 Kireçleme atıkları  
04 01 03* Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları M
04 01 04 Krom içeren sepi şerbeti  
04 01 05 Krom içermeyen sepi şerbeti  
04 01 06 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar  
04 01 07 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar  
04 01 08 Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)  
04 01 09 Perdah ve boyama atıkları  
04 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
04 02 Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar  
04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)  
04 02 10 Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)  
04 02 14* Organik çözücüler içeren perdah atıkları M
04 02 15 04 02 14 dışındaki perdah atıkları  
04 02 16* Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler M
04 02 17 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler  
04 02 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
04 02 20 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
04 02 21 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları  
04 02 22 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları  
04 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
05 PETROL RAFİNASYONU, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
05 01 Petrol Rafinasyon Atıkları  
05 01 02* Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları A
05 01 03* Tank dibi çamurları A
05 01 04* Asit alkil çamurları A
05 01 05* Petrol döküntüleri A
05 01 06* İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar A
05 01 07* Asit ziftleri A
05 01 08* Diğer ziftler A
05 01 09* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar M
05 01 10 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
05 01 11* Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar A
05 01 12* Yağ içeren asitler M
05 01 13 Kazan besleme suyu çamurları  
05 01 14 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar  
05 01 15* Kullanılmış filtre killeri A
05 01 16 Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar  
05 01 17 Bitüm  
05 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
05 06 Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar  
05 06 01* Asit ziftleri A
05 06 03* Diğer ziftler A
05 06 04 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar  
05 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar  
05 07 Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar  
05 07 01* Cıva içeren atıklar M
05 07 02 Kükürt içeren atıklar  
05 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
06 ANORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
06 01 Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
06 01 01* Sülfürik asit ve sülfüröz asit A
06 01 02* Hidroklorik asit A
06 01 03* Hidroflorik asit A
06 01 04* Fosforik ve fosforöz asit A
06 01 05* Nitrik asit ve nitröz asit A
06 01 06* Diğer asitler A
06 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
06 02 Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
06 02 01* Kalsiyum hidroksit A
06 02 03* Amonyum hidroksit A
06 02 04* Sodyum ve potasyum hidroksit A
06 02 05* Diğer bazlar A
06 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
06 03 Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
06 03 11* Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar M
06 03 13* Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar  M
06 03 14 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar  
06 03 15* Ağır metal içeren metal oksitler M
06 03 16 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler  
06 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
06 04 06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar  
06 04 03* Arsenik içeren atıklar M
06 04 04* Cıva içeren atıklar M
06 04 05* Başka ağır metaller içeren atıklar M
06 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
06 05 İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar  
06 05 02* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
06 05 03 06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
06 06 Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
06 06 02* Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar M
06 06 03 06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar  
06 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
06 07 Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar  
06 07 01* Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar M
06 07 02* Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon A
06 07 03* Cıva içeren baryum sülfat çamuru M
06 07 04* Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti A
06 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
06 08 Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
06 08 02* Zararlı silikonlar içeren atıklar M
06 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
06 09 Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar  
06 09 02 Fosforlu cüruf  
06 09 03* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları M
06 09 04 06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları  
06 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
06 10 Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
06 10 02* Tehlikeli maddeler içeren atıklar M
06 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
06 11 Anorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar  
06 11 01 Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları  
06 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
06 13 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar  
06 13 01* Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler A
06 13 02* Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç) A
06 13 03 Karbon siyahı  
06 13 04* Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar A
06 13 05* Kurum A
06 13 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
07 ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
07 01 Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
07 01 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 01 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 01 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 01 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 01 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 01 09* Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar A
07 01 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 01 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 01 12 07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
07 01 99 Başka şekilde tanımlanmayan atıklar  
07 02 Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
07 02 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 02 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 02 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 02 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 02 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 02 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 02 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 02 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 02 12 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
07 02 13 Atık plastik  
07 02 14* Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları M
07 02 15 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları  
07 02 16* Zararlı silikonlar içeren atıklar M
07 02 17 07 02 16 dışında zararlı silikon içeren atıklar  
07 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
07 03 Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar(06 11 dışındaki)  
07 03 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 03 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 03 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 03 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 03 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 03 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 03 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 03 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 03 12 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
07 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
07 04 Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
07 04 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 04 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 04 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 04 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 04 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 04 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 04 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 04 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 04 12 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
07 04 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar M
07 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
07 05 İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
07 05 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 05 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 05 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 05 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 05 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 05 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 05 10* Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar A
07 05 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 05 12 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
07 05 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar M
07 05 14 07 05 13 dışındaki katı atıklar  
07 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
07 06 Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
07 06 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 06 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 06 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 06 07* Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları A
07 06 08* Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları A
07 06 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 06 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 06 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 06 12 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
07 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
07 07 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
07 07 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 07 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 07 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 07 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 07 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 07 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 07 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 07 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 07 12 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
07 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
08 ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR  
08 01 Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar  
08 01 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler M
08 01 12 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler  
08 01 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları M
08 01 14 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları  
08 01 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar M
08 01 16 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar  
08 01 17* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar M
08 01 18 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar  
08 01 19* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar M
08 01 20 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar  
08 01 21* Boya ya da vernik sökücü atıkları A
08 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
08 02 Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
08 02 01 Atık kaplama tozları  
08 02 02 Seramik malzemeler içeren sulu  çamurlar  
08 02 03 Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar  
08 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
08 03 Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
08 03 07 Mürekkep içeren sulu çamurlar  
08 03 08 Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar  
08 03 12* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları M
08 03 13 08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları  
08 03 14* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları M
08 03 15 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları  
08 03 16* Atık aşındırma solüsyonları A
08 03 17* Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri M
08 03 18 08 03 18 dışındaki atık baskı tonerleri  
08 03 19* Dağıtıcı yağ A
08 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
08 04 Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)  
08 04 09* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları M
08 04 10 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları  
08 04 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları M
08 04 12 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları  
08 04 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları M
08 04 14 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları  
08 04 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları  M
08 04 16 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları  
08 04 17* Reçine yağı A
08 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
08 05 08’de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar  
08 05 01* Atık izosiyanatlar A
09 FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları  
09 01 01* Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları A
09 01 02* Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu A
09 01 03* Çözücü bazlı banyo solüsyonları A
09 01 04* Sabitleyici solüsyonlar A
09 01 05* Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar A
09 01 06* Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar M
09 01 07 Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kağıdı  
09 01 08 Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı  
09 01 10 Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri  
09 01 11* 16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri A
09 01 12 09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri  
09 01 13* 09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar A
09 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
10 01 Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç)  
10 01 01 (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu  
10 01 02 Uçucu kömür külü  
10 01 03 Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül  
10 01 04* Uçucu yağ külü ve kazan tozu A
10 01 05 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar  
10 01 07 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar  
10 01 09* Sülfürik asit A
10 01 13* Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri A
10 01 14* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu M
10 01 15 10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu  
10 01 16* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül M
10 01 17 10 01 16 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan uçucu kül  
10 01 18* Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları M
10 01 19 10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları  
10 01 20* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
10 01 21 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
10 01 22* Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar M
10 01 23 10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar  
10 01 24 Akışkan yatak kumları  
10 01 25 Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar  
10 01 26 Soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklar  
10 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 02 Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar  
10 02 01 Cüruf işleme atıkları  
10 02 02 İşlenmemiş cüruf  
10 02 07* Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar M
10 02 08 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar  
10 02 10 Haddehane tufalı  
10 02 11* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M
10 02 12 10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları  
10 02 13* Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M
10 02 14 10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri  
10 02 15 Diğer çamurlar ve filtre kekleri  
10 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 03 Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar  
10 03 02 Anot hurdaları  
10 03 04* Birincil üretim cürufları A
10 03 05 Atık alüminyum oksit  
10 03 08* İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları A
10 03 09* İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar A
10 03 15* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler M
10 03 16 10 03 05 dışındaki köpükler  
10 03 17* Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar M
10 03 18 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar  
10 03 19* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M
10 03 20 10 03 19 dışındaki baca gazı tozu  
10 03 21* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil) M
10 03 22 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)  
10 03 23* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları M
10 03 24 10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları  
10 03 25* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri M
10 03 26 10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri  
10 03 27* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M
10 03 28 10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları  
10 03 29* Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar M
10 03 30 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklar  
10 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 04 Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar  
10 04 01* Birincil ve ikincil üretim cürufları A
10 04 02* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler A
10 04 03* Kalsiyum arsenat A
10 04 04* Baca gazı tozu A
10 04 05* Diğer partiküller ve toz A
10 04 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar  A
10 04 07* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri A
10 04 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M
10 04 10 10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları  
10 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 05 Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar  
10 05 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları  
10 05 03* Baca gazı tozu A
10 05 04 Diğer partiküller ve toz  
10 05 05* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
10 05 06* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri A
10 05 08* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M
10 05 09 10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları  
10 05 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler M
10 05 11 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler  
10 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 06 Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar  
10 06 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları  
10 06 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler  
10 06 03* Baca gazı tozu A
10 06 04 Diğer partiküller ve toz  
10 06 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
10 06 07* Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri A
10 06 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar M
10 06 10 10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları  
10 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 07 Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar  
10 07 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları  
10 07 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler  
10 07 03 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar  
10 07 04 Diğer partiküller ve toz  
10 07 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri  
10 07 07* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar M
10 07 08 10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları  
10 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 08 Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar  
10 08 04 Partiküller ve toz  
10 08 08* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu A
10 08 09 Diğer cüruflar  
10 08 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler M
10 08 11 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar  
10 08 12* Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar M
10 08 13 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar  
10 08 14 Anot hurdası  
10 08 15* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M
10 08 16 10 08 15 dışındaki baca gazı tozu  
10 08 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M
10 08 18 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri  
10 08 19* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar M
10 08 20 10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları  
10 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 09 Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar  
10 09 03 Ocak cürufları  
10 09 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 09 06 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları  
10 09 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 09 08 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları  
10 09 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M
10 09 10 10 09 09 dışındaki baca gazı tozu  
10 09 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller M
10 09 12 10 09 11 dışındaki diğer partiküller  
10 09 13* Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar M
10 09 14 10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar  
10 09 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı M
10 09 16 10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı  
10 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 10 Demir Dışı Döküm Atıkları  
10 10 03 Ocak cürufları  
10 10 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 10 06 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları  
10 10 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 10 08 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları  
10 10 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M
10 10 10 10 10 09 dışındaki baca gazı tozu  
10 10 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller M
10 10 12 10 10 11 dışındaki diğer partiküller  
10 10 13* Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları M
10 10 14 10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları  
10 10 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı M
10 10 16 10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı  
10 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 11 Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları  
10 11 03 Cam elyaf atıkları  
10 11 05 Partiküller ve toz  
10 11 09* Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı M
10 11 10 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı  
10 11 11* Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden) M
10 11 12 10 11 11 dışındaki atık camlar  
10 11 13* Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru M
10 11 14 10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru  
10 11 15* Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M
10 11 16 10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar   
10 11 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M
10 11 18 10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri  
10 11 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M
10 11 20 10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar  
10 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 12 Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar  
10 12 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları  
10 12 03 Partiküller ve toz  
10 12 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri  
10 12 06 Iskarta kalıplar  
10 12 08 Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)  
10 12 09* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M
10 12 10 10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları  
10 12 11* Ağır metaller içeren sırlama atıkları M
10 12 12 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları  
10 12 13 Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur  
10 12 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 13 Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları  
10 13 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları  
10 13 04 Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar  
10 13 06 Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)  
10 13 07 Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri  
10 13 09* Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar M
10 13 10 10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları  
10 13 11 10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları  
10 13 12* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M
10 13 13 10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları  
10 13 14 Atık beton ve beton çamurları  
10 13 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
10 14 Krematoryum Atıkları  
10 14 01* Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar A
11 METAL VE DİĞER MALZEMELERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; DEMİR DIŞI HİDROMETALURJİ  
11 01 Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama)  
11 01 05* Sıyırma asitleri (parlatma asitleri) A
11 01 06* Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler A
11 01 07* Sıyırma bazları A
11 01 08* Fosfatlama çamurları A
11 01 09* Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M
11 01 10 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri  
11 01 11* Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları M
11 01 12 11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları  
11 01 13* Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları M
11 01 14 11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları  
11 01 15* Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar M
11 01 16* Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri A
11 01 98* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
11 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
11 02 Demir Dışındaki Madenlerin Hidrometalürjik İşlenmesinin Atıkları  
11 02 02* Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları A
11 02 03 Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları  
11 02 05* Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar M
11 02 06 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları  
11 02 07* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
11 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
11 03 Tavlama İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri  
11 03 01* Siyanür içeren atıklar A
11 03 02* Diğer atıklar A
11 05 Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları  
11 05 01 Katı çinko  
11 05 02 Çinko külü  
11 05 03* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
11 05 04* Iskarta flaks malzemeler A
11 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
12 METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
12 01 Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar  
12 01 01 Demir metal çapakları ve talaşları  
12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar  
12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşları  
12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar  
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar  
12 01 06* Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) A
12 01 07* Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) A
12 01 08* Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları A
12 01 09* Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları A
12 01 10* Sentetik işleme yağları A
12 01 12* Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar  A
12 01 13 Kaynak atıkları  
12 01 14* Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları M
12 01 15 12 01 14 dışındaki işleme çamurları  
12 01 16* Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları M
12 01 17 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları  
12 01 18* Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları) M
12 01 19* Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı A
12 01 20* Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri M
12 01 21 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri  
12 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
12 03 Su ve Buhar Yağ Alma İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (11 Hariç)  
12 03 01* Sulu yıkama sıvıları A
12 03 02* Buhar yağ alma atıkları A
13 YAĞ ATIKLARI VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENİLEBİLİR YAĞLAR, 05 VE 12 HARİÇ)  
13 01 Atık Hidrolik Yağlar  
13 01 01* PCB (1) içeren hidrolik yağlar A
13 01 04* Klor içeren emülsiyonlar A
13 01 05* Klor içermeyen emülsiyonlar A
13 01 09* Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar A
13 01 10* Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar A
13 01 11* Sentetik hidrolik yağlar A
13 01 12* Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar A
13 01 13* Diğer hidrolik yağlar A
13 02 Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları  
13 02 04* Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 02 05* Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 02 06* Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 02 07* Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 02 08* Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 03 Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları  
13 03 01* PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları A
13 03 06* 13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 03 07* Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları  A
13 03 08* Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 03 09* Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 03 10* Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 04 Sintine Yağları  
13 04 01* Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları A
13 04 02* İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları A
13 04 03* Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları A
13 05 Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri  
13 05 01* Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar A
13 05 02* Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar A
13 05 03* Yakalayıcı (interseptör) çamurları A
13 05 06* Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ A
13 05 07* Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su A
13 05 08* Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar A
13 07 Sıvı Yakıtların Atıkları  
13 07 01* Fuel-oil ve mazot A
13 07 02* Benzin A
13 07 03* Diğer yakıtlar (karışımlar dahil) A
13 08 Başka bir şekilde tanımlanmamış yağ atıkları  
13 08 01* Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları A
13 08 02* Diğer emülsiyonlar A
13 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
14 ATIK ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCULAR VE İTİCİ GAZLAR (07 VE 08 HARİÇ)  
14 06 Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve Köpük/Aerosol İtici Gazlar  
14 06 01* Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC A
14 06 02* Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları A
14 06 03* Diğer çözücüler ve çözücü karışımları A
14 06 04* Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar A
14 06 05* Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar A
15 ATIK AMBALAJLAR; BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER  
15 01 Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)  
15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj  
15 01 02 Plastik ambalaj  
15 01 03 Ahşap ambalaj  
15 01 04 Metalik ambalaj  
15 01 05 Kompozit ambalaj  
15 01 06 Karışık ambalaj  
15 01 07 Cam ambalaj  
15 01 09 Tekstil ambalaj  
15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar M
15 01 11* Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar M
15 02 Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler  
15 02 02* Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler M
15 02 03 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler  
16 LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR  
16 01 Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar  
16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler  
16 01 04* Ömrünü tamamlamış araçlar M
16 01 06 Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar  
16 01 07* Yağ filtreleri A
16 01 08* Cıva içeren parçalar M
16 01 09* PCB içeren parçalar M
16 01 10* Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları) A
16 01 11* Asbest içeren fren balataları M
16 01 12 16 01 11 dışındaki fren balataları  
16 01 13* Fren sıvıları A
16 01 14* Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları M
16 01 15 16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları  
16 01 16 Sıvılaştırılmış gaz tankları  
16 01 17 Demir metaller  
16 01 18 Demir olmayan metaller  
16 01 19 Plastik  
16 01 20 Cam  
16 01 21* 16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar M
16 01 22 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar  
16 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
16 02 Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları  
16 02 09* PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler M
16 02 10* 16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar M
16 02 11* Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar  M
16 02 12* Serbest asbest içeren ıskarta ekipman  M
16 02 13* 16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar M
16 02 14 16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar  
16 02 15* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar  A
16 02 16 16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar  
16 03 Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler  
16 03 03* Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar M
16 03 04 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar  
16 03 05* Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar M
16 03 06 16 03 05 dışındaki organik atıklar  
16 04 Patlayıcı Atıklar  
16 04 01* Mühimmat Atığı A
16 04 02* Havai fişek atıkları A
16 04 03* Diğer patlayıcı atıklar A
16 05 Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar  
16 05 04* Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil) M
16 05 05 16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar  
16 05 06* Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları M
16 05 07* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar M
16 05 08* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar M
16 05 09 16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışında tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar  
16 06 Piller ve Aküler  
16 06 01* Kurşunlu piller A
16 06 02* Nikel kadmiyum piller A
16 06 03* Cıva içeren piller A
16 06 04 Alkali piller (16 06 03 hariç)  
16 06 05 Diğer piller ve akümülatörler  
16 06 06* Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler A
16 07 Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (05 ve 13 hariç)  
16 07 08* Yağ içeren atıklar M
16 07 09* Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar M
16 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
16 08 Bitik Katalizörler  
16 08 01 Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)  
16 08 02* Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler M
16 08 03 Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler  
16 08 04 Bitik katalitik ”cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)   
16 08 05* Fosforik asit içeren bitik katalizörler M
16 08 06* Katalizör olarak bitik sıvılar A
16 08 07* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler  M
16 09 Oksitleyici Maddeler  
16 09 01* Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat) A
16 09 02* Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat) A
16 09 03* Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit) A
16 09 04* Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler A
16 10 Saha Dışı Arıtmaya Gönderilecek Sulu Sıvı Atıklar  
16 10 01* Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar M
16 10 02 16 10 01 dışındaki sulu sıvı atıkları  
16 10 03* Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler M
16 10 04 16 10 03 dışındaki sulu derişik maddeler  
16 11 Atık Astarlar ve Refraktörler  
16 11 01* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler M
16 11 02 16 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler  
16 11 03* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler M
16 11 04 16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve reflektörler  
16 11 05* Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler M
16 11 06 16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve reflektörler  
17 İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)  
17 01 Beton, Tuğla, Kiremit ve Seramik  
17 01 01 Beton  
17 01 02 Tuğlalar  
17 01 03 Kiremitler ve seramikler  
17 01 06* Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları M
17 01 07 17 01 06 dışındaki beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları  
17 02 Ahşap, Cam ve Plastik  
17 02 01 Ahşap  
17 02 02 Cam  
17 02 03 Plastik  
17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik M
17 03 Bitümlü Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler  
17 03 01* Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar M
17 03 02 17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar  
17 03 03* Kömür katranı ve katranlı ürünler A
17 04 Metaller (Alaşımları Dahil)  
17 04 01 Bakır, bronz, pirinç  
17 04 02 Alüminyum  
17 04 03 Kurşun  
17 04 04 Çinko  
17 04 05 Demir ve çelik  
17 04 06 Kalay  
17 04 07 Karışık metaller  
17 04 09* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları M
17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar M
17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar  
17 05 Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Kayalar ve Dip Tarama Çamurları  
17 05 03* Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar M
17 05 04 17 05 03 dışındaki toprak ve kayalar  
17 05 05* Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru M
17 05 06 17 05 05 dışındaki dip tarama çamuru  
17 05 07* Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı M
17 05 08 17 05 07 dışındaki demiryolu çakılı  
17 06 Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri  
17 06 01* Asbest içeren yalıtım malzemeleri M
17 06 03* Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri M
17 06 04 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri  
17 06 05* Asbest içeren inşaat malzemeleri M
17 08 Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri  
17 08 01* Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri M
17 08 02 17 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri  
17 09 Diğer İnşaat ve Yıkım Atıkları  
17 09 01* Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları M
17 09 02* PCB içeren inşaat ve yıkım atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler) M
17 09 03* Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil) M
17 09 04 17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkım atıkları  
18 İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ)  
18 01 İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar  
18 01 01 Kesiciler (18 01 03 hariç)  
18 01 02 Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç)  
18 01 03* Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar A
18 01 04 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)  
18 01 06* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar M
18 01 07 18 01 06 dışındaki kimyasallar  
18 01 08* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar  A
18 01 09 18 01 08 dışındaki ilaçlar  
18 01 10* Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları A
18 02 Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar  
18 02 01 Kesiciler (18 02 02 hariç)  
18 02 02* Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar A
18 02 03 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar  
18 02 05* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar M
18 02 06 18 02 05 dışındaki kimyasallar  
18 02 07* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar A
18 02 08 18 02 07 dışındaki ilaçlar  
19 ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
19 01 Atık Yakma veya Piroliz’den Kaynaklanan Atıklar  
19 01 02 Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler  
19 01 05* Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri A
19 01 06* Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları A
19 01 07* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
19 01 10* Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon A
19 01 11* Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf M
19 01 12 19 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf  
19 01 13* Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül M
19 01 14 19 01 13 dışındaki uçucu kül  
19 01 15* Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu M
19 01 16 19 01 15 dışındaki kazan tozu  
19 01 17* Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları M
19 01 18 19 01 17 dışındaki piroliz atıkları  
19 01 19 Akışkan yatak kumları  
19 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
19 02 Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil)  
19 02 03 Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar  
19 02 04* En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar A
19 02 05* Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları M
19 02 06 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları  
19 02 07* Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar A
19 02 08* Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar M
19 02 09* Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar M
19 02 10 19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar  
19 02 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
19 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
19 03 Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar4  
19 03 04* Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmenstabilize olmuş atıklar A
19 03 05 19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar  
19 03 06* Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar A
19 03 07 19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar  
19 04 Vitrifiye Edilmiş Atık ve Vitrifikasyon İşleminden Kaynaklanan Atıklar  
19 04 01 Vitrifiye edilmiş atıklar  
19 04 02* Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları A
19 04 03* Vitrifiye olmamış katılar A
19 04 04 Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı  
19 05 Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar  
19 05 01 Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları  
19 05 02 Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları  
19 05 03 Standart dışı kompost  
19 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
19 06 Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar  
19 06 03 Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar  
19 06 04 Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar  
19 06 05 Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar  
19 06 06 Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar  
19 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
19 07 Düzenli Depolama Sahası Süzüntü Suları  
19 07 02* Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları M
19 07 03 19 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları  
19 08 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Su Arıtma Tesisi Atıkları  
19 08 01 Elek üstü maddeler  
19 08 02 Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları  
19 08 05 Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar  
19 08 06* Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler A
19 08 07* İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar A
19 08 08* Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları M
19 08 09 Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres  
19 08 10* 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres A
19 08 11* Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar  M
19 08 12 19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar  
19 08 13* Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 08 14 19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar  
19 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
19 09 İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar  
19 09 01 İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar  
19 09 02 Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar  
19 09 03 Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar  
19 09 04 Kullanılmış aktif karbon  
19 09 05 Doymuş ya da kullanılmış iyon değtirme reçinesi  
19 09 06 İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar  
19 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
19 10 Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar  
19 10 01 Demir ve çelik atıkları  
19 10 02 Demir olmayan atıklar  
19 10 03* Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar M
19 10 04 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar  
19 10 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar M
19 10 06 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar  
19 11 Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar  
19 11 01* Kullanılmış filtre killeri A
19 11 02* Asit katranları A
19 11 03* Sulu sıvı atıklar A
19 11 04* Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar A
19 11 05* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 11 06 19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
19 11 07* Baca gazı temizleme atıkları A
19 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
19 12 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar  
19 12 01 Kağıt ve karton  
19 12 02 Demir metali  
19 12 03 Demir dışı metal  
19 12 04 Plastik ve lastik  
19 12 05 Cam  
19 12 06* Tehlikeli maddeler içeren ahşap M
19 12 07 19 12 06 dışındaki ahşap  
19 12 08 Tekstil malzemeleri  
19 12 09 Mineraller (örneğin kum, taşlar)  
19 12 10 Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)  
19 12 11* Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil) M
19 12 12 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)  
19 13 Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar  
19 13 01* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar M
19 13 02 19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar  
19 13 03* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 13 04 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar  
19 13 05* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 13 06 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar  
19 13 07* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar M
19 13 08 19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar  
20 AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR)  
20 01 Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)  
20 01 01 Kâğıt ve karton  
20 01 02 Cam  
20 01 08 Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları  
20 01 10 Giysiler  
20 01 11 Tekstil ürünleri  
20 01 13* Çözücüler A
20 01 14* Asitler A
20 01 15* Alkalinler A
20 01 17* Foto kimyasallar A
20 01 19* Pestisitler A
20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar A
20 01 23* Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar A
20 01 25 Yenilebilir sıvı ve katı yağlar  
20 01 26* 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar A
20 01 27* Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler M
20 01 28 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler  
20 01 29* Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar M
20 01 30 20 01 29 dışındaki deterjanlar  
20 01 31* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar  A
20 01 32 20 01 31 dışındaki ilaçlar  
20 01 33* 16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler A
20 01 34 20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler  
20 01 35* 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar M
20 01 36 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar  
20 01 37* Tehlikeli maddeler içeren ahşap M
20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap  
20 01 39 Plastikler  
20 01 40 Metaller  
20 01 41 Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar  
20 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar  
20 02 Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil)  
20 02 01 Biyolojik olarak bozunabilir atıklar  
20 02 02 Toprak ve taşlar  
20 02 03 Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar  
20 03 Diğer Belediye Atıkları  
20 03 01 Karışık belediye atıkları  
20 03 02 Pazarlardan kaynaklanan atıklar  
20 03 03 Sokak temizleme kalıntıları  
20 03 04 Fosseptik çamurları  
20 03 06 Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar  
20 03 07 Hacimli atıklar  
20 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları  

 

———————————————-

(1)    PCB, 27/12/2007 tarihli ve 26739 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik’te tanımlanmaktadır.

 (2)  Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak işaretlenen cıvalı şalterleri, katot ışın tüplerinin camlarını ve diğer aktifleştirilmiş camları ve benzerlerini içerebilir.

(3)    Söz konusu olan geçiş metalleri skandiyum, vanadyum, manganez, kobalt, bakır, toryum, niyobyum, hafniyum, tungsten, titanyum, krom, demir, nikel, çinko, zirkon, molibden ve tantal olarak listelenmektedir. Bu metaller yada bileşenleri tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış ise söz konusu katalizör atığı “tehlikeli” olarak ele alınmalıdır. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması bu geçiş metallerinden ve geçiş metalleri bileşimlerinden hangilerinin tehlikeli olduğunu belirtir.

(4)    Stabilizasyon işlemi atığın içerdiği bileşenlerin tehlikeliliğini değiştirir ve dolayısıyla tehlikeli atığı tehlikesiz atık haline dönüştürür. Katılaştırma işlemleri ise katkı maddelerinin kullanımı ile atığın kimyasal özelliklerini değiştirmeden yalnızca atıkların fiziki yapısını değiştirir (örneğin sıvıyı katı hale dönüştürür).

(5)    Stabilizasyon işlemi sonunda, tamamen tehlikesiz bileşenlere dönüşmeyen tehlikeli bileşenlerin kısa, orta ve uzun donemde çevreye salınabileceği durumlarda atık “kısmen stabilize edilmiş” olarak kabul edilir.

(6)    Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak işaretlenen cıvalı şalterleri, katot ışın tüplerinin camlarını ve diğer aktifleştirilmiş camları ve benzerlerini içerebilir.

 

Bir Cevap Yazın

Ara
Konum Al