İçeriğe geç

Geri Dönüşüm İle İlgili Bilgiler

plastik geri donusumu

Geri Dönüşüm İle İlgili Bilgiler. Her yere çöp atıp çevreyi kirletenleri mutlaka uyarınız. Açığa atılan pillerin içindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak bizlere zehir olarak geri döneceğinden, açığa pil atmayınız. • Çöpü kaynağında azaltmalıyız, yoksa çöp dağlarında nefes alamaz hale geliriz.
• Doğal bileşenli temizlik ürünleri kullanınız.
• Şarj olunabilir pilleri tercih ediniz.

• Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü olmasına dikkat ediniz.
• Kağıtsal atıkları tutumlu kullanıp, kullanılmış kağıtların geri kazanılmasını sağlayınız.
• Evsel atıklarınızı ayrıştırarak poşetleyip, geri dönüşüme katkı yapınız.
• Ambalaj ürünlerini atmayıp, ambalajlarınızda tekrar kullanınız.
• Bir defa kullanılıp atılan poşetler yerine, sürekli kullanılabilen bez torba ve fileleri tercih ediniz.
• Plastik atıklar doğada çok geç ve zor parçalandığından tekrar kullanılımını sağlayınız.
Plastik ve naylon atıkları yakmayınız.
• Alışverişlerinizde cam şişe ve kapları tercih ediniz.
• Bahçenizde kimyasal gübre yerine, organik atıklar (hayvan-bitki atıkları) kullanınız.
Tıbbi atıklarınızı mutlaka belediye görevlilerine teslim ediniz.
• Aşırı gürültü yapmayınız, yapanları uyarınız.
• Gidilebilecek yerlere yaya giderek, oto egzoz gazı atılımını önleyiniz.
• Gereksiz yere elektrik enerjisi kullanmayınız.
• Temiz su israfından kaçınınız.
• Atık sularınızı açığa akıtmayınız.

HANGİ MADDELER GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR:
Çöpün içindeki geri dönüştürülebilir malzemelerin önemli bir miktarını yiyecek veiçecek ambalajlarında kullanılan metal plastik ve cam atıklar ile kağıt ve karton oluşturmaktadır. Bunun yanında kemik, tekstil parçaları da özel ayırma tesislerinde
geri dönüştürülebilmektedir.

plastik-geri-donusumuGERİ DÖNÜŞÜM SİTEMİNİN 5 TEMEL BASAMAĞI:
1.Kaynakta Ayırma; Değerlendirilebilir nitelikli atıkları çöple karışmadan oluştukları
kaynakta ayırarak biriktirme.
2.Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Toplama; Bu işlem değerlendirilebilir atıkların
çöple karışmadan temiz bir şekilde ayrı toplanmasını sağlar.
3.Sınıflama; Bu işlem kaynağında ayrı toplanan malzemelerin cam, metal plastik ve
kağıt bazında sınıflara ayrılmasını sağlar.
4.Değerlendirme; Temiz ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekonomiğe geri
dönüşüm işlemidir. Bu işlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak değişime
uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.
5.Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma; Geri dönüştürülen ürünün yeniden
kullanıma sunulmasıdır.

GERİ DÖNÜŞÜM NİÇİN ÖNEMLİDİR ?
1) Doğal kaynaklarımız korunur.
2) Enerji tasarrufu sağlanır.
3) Doğaya zarar veren atık miktarı azalır.
4) Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım demektir

Bir Cevap Yazın

Ara
Konum Al