İçeriğe geç

Geri Dönüşüm Süreci

recycle bulb

Geri Dönüşüm Süreci. Geri dönüşüm; atıkların toplanmasından, raporlanmasına kadar önemli bir dizi faaliyetin toplamından meydana gelen bir süreçtir. Geri dönüşüm uygulamalarında güvenlik çevre ve kaynakların korunması esastır.

Toplama Elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanması için atık çıkış miktarlarınıza göre belirlenen değişik ebatlarda konteynır bırakılmaktadır. Konteynır dolduğunda boşu ile değiştirilmektedir.

Taşıma Elektronik atıklar firmamıza ait tehlikeli atık taşıma lisansına ve GPS Araç takip sistemine sahip araçlar ve ADR (Tehlikeli Atık Taşıma sertifikası) Belgeli şoförler ile taşınmaktadır.

Değerlendirme ve Ayırma Fraksiyonlara göre ayrılan atıkların, bir kısmı yeniden kullanıma, geri dönüştürülemeyenleriyse bertaraf edilmeye gönderilir. Kalan atıklar işlenmek üzere depolanırlar.

Depolama Geri Dönüşüm/imha işlemi tamamlanana kadar atıklar, yüksek güvenlik standartlarında kamera ve alarm sistemi ile donatılmış kapalı tesisimizde özel konteynırlarda depolanmaktadır.

İmha Ön ayırma sonrası geri dönüşüm sürecine alınan ve imha edilmesi gereken ürünler gerek kırıcılar yardımıyla, gerekse uzman personel tarafından tekrar kullanılmayacak duruma getirilmekte ve kamera kayıtlı imha görüntülerini içeren raporlar müşterilere gönderilmektedir.

Geri Dönüşüm İşleme kapsamındaki tüm atıkların çeşitlerine göre özel geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmaktadır.

Yeniden Kullanım Yapılan araştırmalar, üretilen tüm elektronik cihazların %20’sinin yeniden kullanılabileceğini göstermektedir. Bu nedenle atıkların öncelikle yeniden kullanılabilirliğine bakılmalıdır. Toplanan atıklar sıkı bir şekilde kontrolden geçirilir ve yeniden kullanılabilecek durumda olanları, atık sahibinin izni dahilinde ve ilgili kanunlar çerçevesinde işlemden geçirerek yeniden kullanıma sunulur.

Bertaraf Çok düşük oranda olmakla birlikte değerlendirilemeyen atık ve atık maddeler, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde özel yöntemlerle yasalar çerçevesinde lisanslı bertaraf tesislerinde bertaraf edilirler.

Raporlama Geri dönüşümün her aşamasındaki faaliyetler ve atıklar kayıt altına alınmakta; ilgili mevzuata göre tutulması gereken bütün rapor ve tutanaklar tanzim edilerek iş ortaklarına teslim edilmektedir. Ayrıca tesislerimizde yapılan işlemler sonucunda geri kazanım ve bertaraf oranlarını raporlayabilmekteyiz.

geri-donusum-sureci

Bir Cevap Yazın

Ara
Konum Al