İçeriğe geç

Geri Dönüşüm Ve Küresel Hammadde ihtiyaçı

geri donusum

Geri Dönüşümlü Malzemeler Küresel Ham madde İhtiyaçlarının % 40 Karşılamaktadır. Yaklaşık 1,6 milyon kişi dünya çapında geri dönüşüm sektöründe faaliyet göstermektedir. Birlikte, her yıl geri dönüştürülebilir malzemenin 600 milyon tonluk kısmını işliyoruz. Portekiz, Kolombiya ve Malezya gibi ülkelerin GSYİH benzer ülkelerin, 200 milyar yıllık cirosu ile, sektörün zaten yarının sürdürülebilir kalkınma için önemli bir itici güç haline gelmiştir.

Bu miktarın yaklaşık % 10’u yüksek vasıflı iş yaratma ve geri dönüşümÜ daha verimli ve çevreye duyarlı hale getirmek için katkıda bulunan yeni teknolojiler, araştırma ve geliştirme harcanmaktadır.
Geri Dönüşüm gezegenimizin geleceği için hayati bir rol oynar, çünkü geri dönüşüm sektörü de sosyal ve ekonomik etkileri nedeniyle değil, sadece modern toplumun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Daha az doğal kaynak geri dönüşümlü malzemelerin doğrudan kullanma şartını ne kadar önemli olduğunu ve  Sıfırdan kullanılan ham maddeye göre geri dönüşümlü maddelerin daha az enerji sarfiyatıyla üretilmesi toplumları buraya yönlendirmiştir.
Source: BIR Study on the Environmental Benefits of Recycling, 2009

Source: BIR Study on the Environmental Benefits of Recycling, 2009

Küresel Ticarette Geri Dönüşüm Sektörü

Son yıllarda, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler özel olarak geri dönüşümü teşvik etmek için, kişilere ve kurumlara yönelik çevresel performans hedefleri gösterdi ve bu konuda teşvik edici yasalar çıkardı. Geri dönüşümlü mallar için endüstriyel talep küreseldir. Geri dönüşümlü malzemelerin ticareti uluslararası arenada fabrikaların ve bu sektörde yol alan işletmelerin çalışması için temini önemli bir rol oynar bu da her zaman geri dönüşümlü malzemelerin serbest akışını sağlamakla olur. Aktif ticaret kısıtlamaları ve diğer korumacı önlemlerin yarattığı potansiyel tehditler bu sektörün daralmasına hatta toplumsal bilincin kaybolmasına neden olmaktadır.
GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ

GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ

Unutmayalım Geri Dönüşüm Malzemeleri Atık Değildir.

‘Atık’ olarak geri dönüştürülebilir hurdaların tamamen kategorize edilmemiş olması ve bunlarını konumunu düzenleyen yasaların net bir şekilde ayırt ediciliğinin olmaması Uluslar arası arenada geri dönüşüm sektörü için kısıtlamalara neden olmuştur. BM, OECD gibi geri dönüşüm endüstrisi tarafından üretilen ürünlerden ‘atık’ etiketi kaldırmak için diğer uluslar üstü kurumlar bir an önce kapsamlı bir çalışma yapmalı ve bu kuruluşlara üye dernekler kampanyalar düzenlemelidir.

Tüketicilerin Değişen Algısı

Birçok tüketici hala geri dönüşümlü malzemeler içeren bazı öğeleri satın almak konusunda isteksiz. Ancak, geri dönüşümlü malzemeler ile üretilen mal, sıfırdan ham madde kullanılarak üretilen ile aynı kalite standartlarını karşılamak için vardır. Bu konuda gerek ülkemizde gerekse uluslar arası arenada bir standart oluşturulmalı ve en iyi güvenilirlik ve geri dönüşümlü malzemelerin performansı hakkında doğru bilgi sağlamaya katkıda bulunan bilimsel araştırmalar sunulmalıdır.

Bir Cevap Yazın

Ara
Konum Al