İçeriğe geç
MEDİKAL CİHAZ HURDASI

Hastane Hurdası alımında en iyi fiyat garantisi ile Güven Geri Dönüşüm yanınızda olmaya devam ediyor. Profesyonel ekibiyle sizlere her zaman en iyi desteği vermeyi amaç edinen firmamız, önce müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak müşterilerinin sorunlarını mutlu bir şekilde çözüme kavuşturmaktadır.

Hastane Hurdası Alımı Yapan Firmalar

Hastane Hurdası alımı yapan hurdacı firmamız, hastanelerdeki eskimiş, bozulmuş, tüm hurdalarınızı değerinde almaktadır.

Hastane hurdası ve tıbbi hurdalar konusunda uzmanlaşmış bir geri dönüşüm firması ile çalışmak istemez misiniz ?

Geri dönüşüme kazandığında büyük ortamda fayda sağlayan ancak atıl durumda bulunduğu sürece yüksek oranda bakteri ve mikroorganizma barındıran hurdalarınızı nakite dönüştürebilirsiniz.

Güven Geri Dönüşüm; hastanelerin, tıbbi cihaz üreticilerinin, montaj yapanların işlem sonucu ortaya çıkan tıbbi hurdalarını alır.

Hastane Hurdası Fiyatları

Hastane hurdasını geri dönüşüme kazandırarak doğayı koruyabilirsiniz.

Bugüne kadar üzerilerine uygulanan geri kazanma yöntemi ise kuru yakma yöntemidir. Bu yöntemin koku sorunu, kurum sorunu, curuf vb. gibi çok sayıda olumsuz çevresel etkileri vardır. Bu yüzden Osaka’da ki birçok enstitü tarafından gümüşü enzimatik yolla geri kazanan bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde filmler önce kesilir, sonra da içinde NaOH (kostik) bulunan 35 – 40 0C’de bir tankta pH 10 -11 arasında şişmeye bırakılır ve 5 dakika boyunca bir reaktörde enzim ile muamele edilir. pH değerinin çok yüksek olması halinde 15 dakikalık bir bekleme süresi yeterlidir. Gümüşü içeren reaksiyon elemanları nötralizasyon (nötrleştirme) tankına alınır ve gümüş bir yumaklattırıcı ile çöktürülür, çamur da alınır. Çamuru ergitmek suretiyle de içindeki gümüş % 99,6 saflıkta geri kazanılır.

Hastane Hurdası ve Hastane Cihazları Geri Dönüşüm

Firmamız 20 yılı aşkın bir süredir hizmet vermekte olup, alımın yaptığımız genel olarak kullanılan tıbbi cihaz, alet ve sarf malzemelerini aşağıda sıralanan ana guruplar halinde toplayabiliriz.

1.Tıbbi Görüntüleme Sistemleri

• Röntgen Cihazları (dijital ve konvansiyonel)

• Bilgisayarlı Tomografi Cihazı

• Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı

• Kemik Mineral Dansitometre Cihazı

• Anjiyografi Sistemleri

• Ultrasonografi-Doppler Cihazları

• Film Banyo Cihazları

• Gamma Kamera, PET (siklotron ), SPECT

• Radyasyon dedektörleri

2. Ameliyathane ve Solunum Cihazları

• Defibrilatör

• Ventilatör

• Elektrokoter

• Ameliyat Masaları ve Lambaları

• Kalp Akciğer Pompası, Isıtıcı- Soğutucu, Kan Isıtıcıları Cerrahi Aspiratör

• Oto transfüzyon Cihazları

3. Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Hematoloji, Genetik ve Mikrobiyoloji Cihazları

• Otoanalizör

• Kan Analiz Cihazları

• Santrifüj Cihazları

• Kan ve Kan Ürünleri Saklama Cihazları, Aferez Cihazları

• Otomatik Sekans Cihazları, PZR( Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Cihazları, DNA Çipleri Okuma ve Değerlendirme Üniteleri

• Hücre Ayırıcıları (Cell Separator), Akım Sitometri Cihazları

4. Biyolojik Sinyal İzleme Cihazları

• EKG Cihazları

• Hasta başı Monitörler

• Oksijen Saturasyonu Cihazları

• EMG, ERG cihazları

• Defibrilatör/monitörler

5. Radyoterapi Sistemleri

• Lineer Akseleratör• Co-60 teleterapi cihazları

• Brakiterapi Sistemleri (intrakaviter)

• Simulatörler 214

6. Fizik Tedavi Cihazları

• Koşu / Yürüme Bantları

• Egzersiz Bisikletleri

• Ultrason Cihazları

• Traksiyon Cihazları

• İzokinetik Test Sistemleri

• Banyo (Su, Parafin) Cihazları

• Tens cihazları

• Kısa Dalga tedavi cihazları

7. Optik Tıbbi Cihazlar

• Endoskoplar (Gastroskop, Kolonoskop vb.)• Teleskoplar

• Mikroskoplar (elektron, laboratuvar, ameliyat, muayene)

• Işık Kaynakları (soğuk ışık kaynakları)

• Otoskop ve Oftalmoskoplar

• Lazer cihazları

8. Sterilizatör ve Etüv Cihazları

• Buharlı Sterilizatörler (Otoklav)

• Kuru Hava Sterilizatörleri (Etüv)

• Gaz (EO, Hidrojen peroksit, formaldehit) Sterilizatörleri

9. Diş, KBB ve Göz Üniteleri
10. Ses ve İşitme Cihazları (Odyometre, Empedansmetre)
11. Mekanik Cihazlar ve Cerrahi Aletler
12. Tıbbi Gaz Sistemleri
13. Hemodiyaliz cihazları, Su sistemleri (deiyonize, distile, revers ozmoz)
14. Tek Kullanımlık Sarf Malzemeleri
15. Protez ve Ortezler
Alımı ve imhası firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Liste dışı cihazlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0 216 606 45 90 – 0 532 657 35 63 – 0 532 494 16 50

medikal cihaz alet

Bir Cevap Yazın

Ara
Konum Al