İçeriğe geç
hurdai

Hurdacı, Hurdacılık, günümüz şartlarında önemli bir rol üstlenmekle birlikte gelişen ve değişen global ekonomide önemli rol oynamaktadır. Eskiden baba mesleği olarak sürdürülen hurdacılık, günümüzde geri dönüşüm tesisleri kapsamında yer almaktadır. Çevre yönetimi çerçevesinde tesislerde hurdalar işlenmektedir.

Geri Dönüşüm ve Hurda Toplama

Hurda kategorisinde yer alan bir çok atık geri dönüşü mümkün malzemeler olup mutlaka tesislerde dönüştürülmesi gerekmektedir. Doğada geri dönüşümü çok uzun yılar alacağından bu konunun hassasiyeti dikkate alınmalıdır. Demir, paltik, atık piller, kağıt, cam, motor yağları, akümülatorler, elektronik atıklar geri dönüştürülebilir malzemelerdir. Tüketimin çok fazla olduğu ülkemizde ger dönüşümün önemi yeterince kavranamamıştır.

Ülke ekonomisine büyük fayda sağlayan hurdacılar doğa için büyük tahribat yaratabilecek maddeleri toplayıp tekrar geri kullanılabilir hale getirmektedir. Geçtiğimiz yıllara oranla daha çok üretim ve tüketim yapılan ülkemizde; hurda camiasına destek verilmesi gerektiği gözle görülür bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Hurda alım satımı gerek yurtiçi gerekse yurtdışı ithalat ve ihracatı ile ülke ekonomisinin canlanması için gerekmektedir. İnsanlardan istediğimiz sadece biraz daha duyarlı olmalarıdır. Lütfen çevremizde maddeleri doğaya atma yerine biriktirip hurdacılara ulaştırılmasıdır.

 

Bir Cevap Yazın

Ara
Konum Al