İçeriğe geç

Türkiye’de ve Dünya’da E-atık

mechanical 512

Türkiye’de ve Dünya’da E-atık, 2014 yılında hazırlanan Birleşmiş Milletler e-atık izleme raporuna göre dünyada yıllık yaklaşık 42 milyon ton elektronik atık ortaya çıktı.

Dünyada en fazla elektronik atık üreten ülkelere baktığımızda ipi yıllık 7 milyon ton ile ABD çekiyor.Arkasından 6 milyon ton ile Çin 2. sıradayken 2.2 milyon ton atıkla Japonya 3.sıradadır.Türkiye 503 bin ton ile Dünya sıralamasında 17. sıradadır.

E-atık üretimi refah ile doğru orantılı olduğundan kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu ülkelerde örneğin Norveç ve İsviçre gibi ülkelerde kişi başına düşen yıllık elektronik atık miktarı 29 kg lara kadar çıkabiliyor.Türkiye’de ise kişi başı yıllık 6.5 kg e-atık üretiliyor.

Geri dönüşüm oranlarına bakacak olursak Dünya’da en iyi geri dönüşüm oranı yüzde 62.6 ile İsveç’tedir.Bu oran ABD’de yüzde 14 Çin’de yüzde 21 Japonya’da yüzde 23 tür.
Türkiye’de ise yaklaşık yüzde 5 tir.

Bir Cevap Yazın

Ara
Konum Al