İçeriğe geç

Atık Türleri Nelerdir?

atik yonetimi ve cevre kanunu 03

Atık Türleri Nelerdir?

  • Evsel Atıklar: Evlerden kaynaklanan atıklar, ticari atıklar, idari atıklar ve pazaryerlerinden kaynaklanan atıklar ile benzeri artık malzemelerin kullanılamaz ve çöp durumuna gelmiş atıklara verilen addır.

  • İnşaat Atıkları: İnşaat yapımı esnasında ortaya çıkan atıklardır.
  • Tehlikeli Atıklar: Genellikle türü, doğası ve miktarı gereği insan sağlığı, hava veya su kalitesi üzerinde risk teşkil eden, patlayıcı veya yanıcı özellikli, bulaşıcı hastalık yaratan patojenlerin gelişmesine elverişli atıklardır.
  • Tıbbi Atıklar: Sağlık kuruluşları, laboratuarlar ve araştırma kurumları tarafından üretilen tüm atıklar ile evde tıbbi bölüm işleri (diyaliz, insülin, enjeksiyon vs.) gibi küçük dağınık kaynaklardan ortaya çıkan her türlü atıklardır.
  • Ambalaj Atıkları: Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıkları.
  • Atık Pil ve Akümülatörler:Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörlerdir.
  • Atık Yağlar: Yağ belirli bir kullanım süresi sonunda fiziksel ve kimyasal olarak kirlenir, orijinal yapısı bozulur ve artık işlevini yerine getiremez hale gelmesidir.
  • Atık Lastikler: Belli kullanım sonunda fiziksel ve kimyasal olarak değişerek amacı için kullanılamayacak duruma gelen lastiklerdir.

 

Bir Cevap Yazın

Ara
Konum Al