İçeriğe geç
5 Electronic Waste1 get 1

 

Atık yönetimi, herhangi bir ürünün tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve/veya bertarafını kapsayan bir disiplindir.

Atık Yönetimi Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası elektronik-atikkontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. Atık yönetimi; tıbbi, evsel ve tehlikeli veya tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynak arama ayrı toplama, gerektiğinde depolama oluşturulan atıkların merkezlerine aktarılması, atık işleme, bertaraf, geri dönüşüm, geri kazanmak ve kapatma işlemi ile bertaraf tesisleri, biçiminde izleme ve kontrol işlemleri.

Çevre üzerindeki baskının büyük ve tek bir yaklaşımla çözmeye büyüyen atık sorununu çözmekte yeterli değildir. Fakat bütün yöntemlerin kombinasyonları ile etkin bir atık yönetimi oluşturabilir. Uluslar arası alanda kabul gören bu yaklaşım, “Entegre Atık Yönetimi” benimsenmesine önayak olmuştur.

Entegre atık yönetiminde, atık yönetiminin öğelerini bir bütün olarak değerlendirilerek hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin sağlanması hedeflenir. Bu çerçevede, atık yönetiminin sadece bir tek atık türüne veya bir tek kaynağa yönelik olması beklenemez.

 

Bir Cevap Yazın

Ara
Konum Al