İçeriğe geç

Geri Dönüşümün Önemi

geri donusum aile

Geri Dönüşümün Önemi. Atıkların içindeki cam,metal,plastik,kağıt gibi atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni bir hammadde olarak değerlendirilmesine “geri dönüşüm” denir.Doğal kaynaklarımızın dikkatlice kullanılmaması halinde birgün bu kaynakların  tükeneceği şüphesizdir.

Hayat standardını iyileştirirken ortaya çıkan kaynak israfını önlemek ve enerji krizine engel olmak için  bu gerçeği yıllar önce gören gelişmiş ülkeler atıkların geri kazanılması ve yeniden kullanılmasıyla ilgili yöntemler geliştirmiştir.Bu gerçekten yola çıkarak Avrupa Ekonomik Topluluğu üye ülkelerde geri kazanım şartı getirmiştir.
      holiday_light_recyclingÇelik,demir,kurşun,kağıt,plastik,cam gibi maddelerin geri kazanılması, doğal kaynakların tüketiminin önüne geçeceği gibi,ithal edilerek kullanılan hurdalara ödenen döviz miktarının da azalmasını sağlayacak böylelikle enerjiden de büyük tasarruf sağlanacaktır.Bu maddelerin geri kazanımıyla  atık miktarında azalma olacağından , bu atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğininde önemli ölçüde önüne geçilmiş olacaktır.Ayrıca atıkların kaynağında ayrıştırılmasıyla,katı atık hacminin azalması  mümkün olacak ve bu durum katı atık alanlarının projelendirilmesinde fayda sağlayacaktır.
      Atıkların kaynağında toplanmasının geri kazanımda ekonomik katkı sağlayacağı şüphesizdir.Büyük şehirlerde çöp kutularından özellikle karton,plastik ,metallerin bazı kişilerce toplandığını görmüş ve acıyan gözlerle onlara baktığımız olmuştur.Bu insanların yaptığı işin ekonomiye büyük katkı sağlayabileceğini biliyor muydunuz?Ekonomik olan bu faaliyet halen devam ediyor ama sağlıksız koşullarda yapılıyor.Bu faaliyeti kayıt altına almak ve uygun şekilde yapmak gerekir.2004 yılında 120-130 bin ton geri dönüştürülebilir atık toplandı.Buna karşılık 1.5 milyon ton atığında kayıt dışı toplandığı tahmin ediliyor.
      Araştırmalara göre özellikle metallerin  geri kazanılmasında harcanan enerjinin ,bu metallerin  madenlerden çıkarılarak işlenmesinden daha az enerjiye ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir.Bu konuya birkaç örnek verelim:
      -Geri kazanılan metalden  bir ton alüminyum yapmak için gereken enerji cevherden yapılacak alüminyum için harcanan enerjinin % 4 üdür.
      -Bakır bileşiminin geri kazanılması için gereken enerji bu metalin cevherden yapılması için gereken enerjinin %13 ü kadardır.
      -Demir / çelik için bu oran  % 19 kadardır.recycling
      -1 ton kullanılmış kağıdın geri kazanılmasıyla 17 ağaç kurtarılmakta, 4100 kilovat saatlik enerji tasarruf edilmektedir.
      Sık sık adından söz ettiğimiz geri dönüşümün bize ne gibi faydaları olacaktır
      -Doğal kaynaklarımız korunur: Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi  ile her geçen gün azalmaktadır. Bu sebeple malzeme tüketimini azaltmak,değerlendirilebilir atıkları geri kazanmak son derece önemli bir işlemdir.Örneğin kağıdın geri kazanımıyla ağaçların daha az kesilmesi sağlanır.Ayrıca plastik atıkların geri kazanımıyla petrolden tasarruf sağlanabilir.
      -Enerji tasarrufu sağlanır: Geri dönüşüm malzeme üretiminde işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlanır.Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde,bu metallerin direkt eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünde bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılması işlemine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilecektir.Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden % 96 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir.
      -Atık miktarı azalır: Geri dönüşümün sağlanması ile çöpe giden atık miktarında azalma sağlanarak bu atıkların taşınması ve depolanması için daha az alan ve enerji kullanılmış olacaktır.
      Geri dönüşümü uzun vadede düşündüğümüzde hem çevresel hemde ekonomik bir yatırımdır. Doğal kaynakları hızla tükettiğimiz bu dönemde çevresel birçok sorunla karşı karşıyayız.Dolayısıyla bu noktada geri dönüşümün  büyük faydaları olacaktır.Yapılan katı atık projelerinde geri dönüşümünde hesaba katmak bu projeleri daha uzun ömürlü ve ekonomik yapacaktır.

 

Geri Dönüşüm

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Ara
Konum Al